Инж. Радим Строка

„Имах ясна представа за едно нестандартно стълбище. JAP изцяло реализира тази моя представа. Комуникация, качество, цена – всичко е на най-високо равнище”

Подобни продажби