Мгр. Петра Пилцова

„За интериорното стълбище имах ясна представа, трябва да е преди всичко въздушно. Благодарение на професионалния подход на специалистите от дружество JAP, както при подбора на нужните материали, така и при същинската реализация, превърнахме представата ми в реалност.“

Подобни продажби