Ние държим на качеството на нашите рамки за плъзгащи врати, затова можем да Ви ги предложим с доживотна гаранция.

Можете да разчитате на нас. Гарантираме Ви безплатна смяна на водещите релси, водачите или механизмите за монтаж.

За да се възползвате от смяна на нови релси и водачи, трябва да отговаряте на всичките ни изисквания, за да може рекламацията Ви да бъде удовлетворена.

Условия за признаване на доживотна гаранция:

 • Гаранцията се отнася само за смяна на неизправни продукти ИЛИ части и е валидна, в случай че рамката е монтирана и експлоатирана правилно. (Не се отнася за монтаж/демонтаж на рамката и други услуги.)
 • Гаранцията се отнася за рамката на плъзгащата врата, водачите или механизмите за монтаж. Гаранцията на останалите части за рамките на плъзгащите врати е 2 години. 
 • Продуктите трябва да бъдат монтирани съгласно инструкцията за монтаж, приложена към рамката за плъзгаща врата JAP. 
 • Гаранцията НЕ се отнася за рамки на плъзгащи врати, които са били непрофесионално монтирани, механично повредени (при работа или транспортиране) или за рамки на плъзгащи врати, които не са били използвани по предназначение (т.е. неправилно използвани).
 • Клиентът трябва да предостави доказателство за покупка. Освен това рекламацията за рамката на плъзгаща врата трябва да бъде подадена в мястото на закупуване.   
 • JAP FUTURE не покрива разходите за демонтаж на неизправния продукт или монтаж на нова рамка за плъзгаща врата.
 • Продуктът за смяна ще бъде доставен до 30 дни от съобщаването на дефекта (подаването на рекламация).
 • JAP не носи отговорност за щети по касата или вратата по време на демонтажа на рамката за плъзгащата врата.


Освен това е необходимо да представите снимки или видеозапис, които да показват дефекта на продукта. Ако установите дефект, препоръчваме Ви първо да се обърнете към отдела за подаване на рекламации на JAP; някои дефекти могат лесно да бъдат отстранени, без да е необходим демонтаж на цялата рамка на плъзгащата врата. След това клиентът трябва да подаде рекламацията в търговския обект, от който рамката за плъзгащата врата е била закупена. 

 

Инструкции за употреба на рамки за плъзгащи врати:

 • Използвайте само в помещения, където температурата не пада под 10°C (дори за кратък период от време).
 • Рамките за плъзгащи врати не бива да се монтират във влажна среда.
 • те трябва да се монтират в среда, отговаряща на стандартите "Climate I" (разликата в температурата между помещенията да е под 5°C, а разликата във влажността да е +/- 20%), с препоръчителна влажност на тухлените стени, гипсовите стени и пода 5%.
 • Не превишавайте максималната товароносимост на лагерите на водачите – 120 kg.
 • Избягвайте внезапни и тежки удари с крилото на вратата: те могат да повредят продукта.
 • Плъзгайте вратата внимателно, а не силно.
 • Използвайте продукта само за предназначената му цел (за затваряне на отворена плъзгаща врата).
 • Не видоизменяйте структурата на рамката на плъзгащата врата.
 • Повърхността на продуктите трябва да се пази от контакт с остри предмети, които могат да повредят покритието ѝ.
 • Избягвайте удари с продукти, които могат да причинят деформиране или механична повреда.
 • За почистването на външните повърхности на продукта използвайте мокра кърпа или почистващ препарат, който не съдържа органични разтворители или абразивни примеси.
 • Нормалната употреба гарантира дълъг живот на рамката за плъзгаща врата.