Алуминиеви

Облицоващи каси

Произвеждаме два вида т.нар. облицоващи каси. Това не са класическите облицовки. В случая касата Dynamik представлява допълнително сглобяема алуминиева каса от облицовъчен тип, а Garde е каса за врати от нашата серия Idea

Видове облицоващи каси

Garde

Garde