Дружеството JAP FUTURE s.r.o. (бълг. „ООД“), със седалище и адрес на управление в Нивки 67, 750 02, Пшеров III - Ловешице (Нивки 67, 750 02, Пшеров III - Ловешице (Nivky 67, 750 02 Přerov III – Lověšice)), дан. №: 05533139, МД№: CZ05533139, регистрирано в Търговския регистър в района на действие на Районен съд - Острава по преписка: С 75573, признава важността на защитата на личните данни на посетителите на своя уебсайт. Следвата Принципите, заложени в Политиката за поверителност, оттук нататък „Политиката“, в която са описани видовете информация, която JAP FUTURE s.r.o. може да събира от посетителите на уебсайта и допустимото използване на тази информация. Принципите на Политиката са свързани само със страницата в Интернет на JAP FUTURE s.r.o. На излизане от тези страници в Интернет или и отивате на други страници в Интернет на търговци с продукцията на JAP FUTURE s.r.o. или другаде, моля, прочетете всички правила за поверителност, приложими към страниците в Интернет, за да сте сигурни, че разбирате и сте съгласни с тези принципи. JAP FUTURE s.r.o. си запазва правото да внася промени в тези принципи по всяко време без предизвестие. Промените в политиката се прилагат от момента на въвеждането им и се отнасят само за информация, събрана след това въвеждане. Трябва редовно да проверявате текущите правила и условия на тези страници.

Поверителност на информацията

JAP FUTURE s.r.o. не продава и не предоставя лична информация на несвързани външни лица за рекламни цели, но може да събира обобщена статистическа информация за страниците в Интернет (като обеми на продажбите, модели на използване и свързана информация) и я споделя с външни лица. Такава споделена статистическа информация няма да съдържа данни за идентификация на потребителя.

Идентификация на посетителите

Когато влезете в нашите страници в Интернет, JAP FUTURE s.r.o. може автоматично да събира информация, която няма характер на идентифициране на личността. Примери в това отношение са видът на използвания Интернет браузър, операционната система на Вашия компютър и IP адреса на уебсайта, от който сте били свързани към нашия уебсайт. Докато разглеждате нашия уебсайт, информацията може също да се съхранява на Вашия компютър под формата на „бисквитка“ или подобен файл. Тази информация помага на JAP FUTURE s.r.o. да адаптира своите страници в Интернет, за да отговаря по-добре на Вашите интереси и предпочитания. Когато не искате да получавате бисквитки или искате да бъдете уведомявани, когато се съхраняват на Вашия компютър, настройките на много Интернет браузъри Ви позволяват да изтриете някои съществуващи бисквитки или да ги блокирате, или да получавате известия, когато бисквитките се съхраняват на Вашия компютър. Вижте ръководството на Вашия браузър за повече информация относно тези възможности.

Лична информация

Посредством своите страници в Интернет JAP FUTURE s.r.o. Не събира лична информация (име, адрес, електронна поща и телефонен номер) освен ако не ни предоставите такава информация доброволно. Дружеството JAP FUTURE s.r.o. Може да Ви помоли да предоставите лична информация, за да е в състояние да отговаря на Ваши въпроси с цел изпълнение на Ваши изисквания или поръчка, или с цел регистрирането Ви за състезание или викторина. При поръчка на продукти или услуги, JAP FUTURE s.r.o. може да се нуждае от допълнителна информация, за да обработи или изпълни Вашата поръчка или Вашите изисквания. Дружеството JAP FUTURE s.r.o. няма да споделя Вашите лични данни с външни субекти без Ваше разрешение, освен ако това не е необходимо

  • за обработка или изпълнение на Вашата поръчка,
  • изпълнение на Ваша молба или отговор на Ваш въпрос,
  • включването Ви в състезания, викторини, и други промоционални акции, или
  • с оглед изпълняване на приложимите закони, съдебно постановление, или други съдебни решения.

JAP FUTURE s.r.o. може от време на време да поверява на други дружества предоставянето на определени услуги от името на JAP FUTURE sro, включително организирането на състезания, викторини и анкети. JAP FUTURE s.r.o. може да предостави на такива дружества минималната лична информация, необходима за предоставяне на услугата, която не може да се използва за никакви други цели. Няма да получавате имейли или писма относно JAP FUTURE s.r.o. и неговите продукти, услуги или промоции, освен ако изрично не потвърдите, че желаете да получавате такава информация.

Въпреки че в момента никоя система не е 100% устойчива на външни атаки, JAP FUTURE s.r.o. е предприело адекватни търговски мерки за предотвратяване на неразрешен достъп до Вашата лична информация и неправилното й използване. В съответствие с разпоредбите на GDPR за защита на личните данни, както е изменено, като предоставяте вашите лични данни, вие се съгласявате с обработването на личните ви данни, посочени в тази разпоредба, на дружеството JAP FUTURE s.r.o., със седалище и адрес на управление в Нивки 67, 750 02, Пшеров III - Ловешице (Nivky 67, 750 02 Přerov III – Lověšice), дан. №: 05533139, МД№: CZ05533139, като довереник, за период от 10 години от даването на съгласието, всичко за целите на горепосочената обработка на лични данни в този раздел Лична информация, включително предлагането на продукти и услуги, където изрично го потвърждавате, както и за целта за провеждане на бизнес маркетингови проучвания за проследяване на удовлетвореността на клиентите, подобряване на предлаганите продукти и услуги, както и с цел разпространение на бизнес съобщения по електронен път в съответствие със закон 480/2004 и подзаконовите разпоредби във връзка с него относно някои услуги на информационното общество, както е изменено (т.е. ако изрично се съгласявате с това последно използване на вашите лични данни). С въвеждането на личните си данни вие също така изрично декларирате, че сте били надлежно информирани за обработката на лични данни в съответствие със съответните разпоредби на ОРЗД за защита на личните данни, заедно с внесените в него изменения и допълнения, и потвърждавате, че дружеството има право да коригира лични данни и други права, изложени в Декларацията относно защитата на лични данни

Вие давате това съгласие доброволно и можете да го откажете по всяко време безплатно, на електронния адрес на администратора jap@japcz.cz