Latente

Контракаса

Касата Latente служи за вмъкване на дървени облицоващи каси до нивото на зида. Максималната опростеност е постигната и с помощта на скрити панти

Видове контракаси

Latente

Latente