ЧИСТИ СЪВРЕМЕННИ ЛИНИИ

Скрити каси

Това са каси в една плоскост със стената, което позволява на вратите точно да прилягат към стената. Говорим за каси, скрити в зида, които нямат класическата облицовка

Видове скрити каси

Aktive 40/00

Aktive 40/00

Aktive 25/15

Aktive 25/15

Aktive PP 40/00

Aktive PP 40/00

Efekta 40/00

Efekta 40/00

Efekta 25/15

Efekta 25/15

Dual

Dual

Интересувате се от продукта?

Питайте без задължение

Оферта, съобразена само с вас.
Ще знаете цената в рамките на три дни.

Ще Ви се обадим
отново