Инж. арх. Ондржей Хибик

След успешното съвместно представяне на ЕКСПО Милано, заедно с JAP реализирах столовата Koma Modular. Заданието беше постигане на минимализъм и лесна поддръжка. Всичко беше насочено към пълното удовлетворение на клиента”.

Подобни продажби