Инж. Иржи Новак

„От работата с фирма JAP съм изключително доволен, фирмата може да се препоръча на всички за бързината, комуникацията и качеството”.

Подобни продажби