Tomáš Skopal

„Когато търсих изцяло стъклени парапети в Google, попаднах на тази връзка. Бяхте много близо. Поисках предварителна оферта и след като одобрих приблизителната цена, договорих дата за посещение на техник и изглаждане на детайлите."

Подобни продажби