Инж. арх. Helena Kalná и инж. арх. Mojmír Kalný

„Имахме нужда от вътрешен монтаж на скрита каса, която да покрива стената от пода до тавана, т.е. над 2,6 м височина. Човек би си помислил, че ще се страхуваме от такъв проект, но с JAP ние всъщност го очаквахме с нетърпение. Разговорите ни с г-н Колон в шоурума на JAP бяха истинско удоволствие. Техническите му познания бяха впечатляващи, както и изложените продукти. Така се сдобихме с висококачествени врати с изчистен дизайн и изненадващо добри акустични свойства.“

Подобни продажби