Ing. Róbert Horváth

„Търсех елегантно и нетрадиционно решение за „ефирно и леко“ стълбище. Това, което наистина ме убеди да си сътруднича с JAP, беше техният подход и тяхната гъвкавост в търсенето на подходящ окончателен дизайн.
 

Доволен съм от цялостното решение – едновременно е елегантно и ефирно.“

Подобни продажби